Duiding


Migraine: aspirine met of zonder metoclopramide


28 08 2010

Zorgberoepen

Duiding van
Kirthi V, Derry S, Moore RA, McQuay HJ. Aspirin with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev 2010, Issue 4.


Besluit
Voor de behandeling van een migraine-aanval mogen we, naast het effect van andere behandelingen, het potentiële nut van aspirine (1 g plus metoclopramide in het geval van nausea en/of braken) niet uit het oog verliezen.


 

Minerva publiceerde in 2009 een bespreking van een meta-analyse met individuele patiëntgegevens over het effect van aspirine bruis in vergelijking met 50 mg sumatriptan oraal voor de behandeling van een migraine-aanval (1,2). Beide behandelingen waren even effectief, maar dit besluit was weinig betrouwbaar omwille van de vele methodologische beperkingen.

Bij de Cochrane Collaboration verscheen in 2010 een nieuwe meta-analyse van goede methodologische kwaliteit (3). De auteurs evalueerden het effect van aspirine (met of zonder metoclopramide), triptanen en placebo voor de behandeling van een migraine-aanval. Ze includeerden dertien studies (Jadad-score minimum 3/5) met 4 222 volwassenen en vergeleken aspirine 900 of 1 000 mg (met of zonder 10 mg metoclopramide) met placebo of met sumatriptan 50 of 100 mg.
De onderstaande tabel vermeldt de belangrijkste significante verschillen in effect tussen aspirine en de andere behandeling, uitgedrukt in NNT.

 

Uitkomstmaat

Vergelijking 1 versus 2

NNT 1 versus 2 (95% BI)

Pijnvrij na 2 uur*

aspirine vs placebo

8,1 (6,4 tot 11)

 

aspirine + metoclopramide vs placebo

8,8 (5,9 tot 17)

 

sumatriptan 100 mg vs aspirine

9,8 (5,8 tot 32)

Vermindering hoofdpijn na 1 uur

aspirine vs placebo

4,7 (3,8 tot 5,9)

 

sumatriptan 50 mg vs aspirine

7,2 (4,9 tot 14)

Vermindering hoofdpijn na 2 uur**

aspirine vs placebo

4,9 (4,1 tot 6,2)

 

aspirine + metoclopramide vs placebo

3,3 (2,7 tot 4,2)

Blijvende hoofdpijnvermindering over 24 uur***

aspirine vs placebo

6,6 (4,9 tot 10)

 

* geen verschil voor aspirine versus sumatriptan 50 mg

** geen significant verschil voor aspirine versus sumatriptan 50 mg of sumatriptan 100 mg

*** geen significant verschil voor aspirine + metoclopramide versus placebo

 

Nausea, braken, overgevoeligheid voor licht en geluid verminderden duidelijk met aspirine. In het geval van nausea en braken gaf metoclopramide een bijkomend significant voordeel.

De auteurs besluiten dat 1 g aspirine effectief is voor de behandeling van een migraine-aanval en even effectief als sumatriptan 50 of 100 mg. Ze melden iets meer ongewenste effecten met aspirine dan met placebo, maar nog meer met sumatriptan 100 mg.

De richtlijn van SIGN wijst op de werkzaamheid van aspirine, ibuprofen (of een ander NSAID zoals bv. diclofenac of naproxen) en de verschillende orale triptanen voor de behandeling van een migraine-aanval (4).

 

Besluit

Voor de behandeling van een migraine-aanval mogen we, naast het effect van andere behandelingen, het potentiële nut van aspirine (1 g plus metoclopramide in het geval van nausea en/of braken) niet uit het oog verliezen.

 

 

 

Referenties

  1. Vanwelde A. Aspirine bruis voor de behandeling van een acute migraine-aanval? Minerva 2009;8(3):30-1.
  2. Lampl C, Voelker M, Diener HC. Efficacy and safety of 1,000 mg effervescent aspirin: individual patient data meta-analysis of three trials in migraine headache and migraine accompanying symptoms. J Neurol 2007;254:705-12.
  3. Kirthi V, Derry S, Moore RA, McQuay HJ. Aspirin with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev 2010, Issue 4.
  4. SIGN. The diagnosis and management of headache in adults. Scottish Intercollegiate Guidelines Network, November 2008.
Migraine: aspirine met of zonder metoclopramide

Auteurs

Chevalier P.
médecin généraliste
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar