Duiding


Nieuwe GOLD-classificatie voor COPD


15 02 2014

Zorgberoepen

Duiding van
Leivseth L, Brumpton BM, Nilsen TI, et al. GOLD classifications and mortality in chronic obstructive pulmonary disease: the HUNT Study, Norway. Thorax 2013;68:914-21.


Besluit
Op basis van klinische en spirometrische gegevens van COPD-patiënten bevestigt deze Noorse studie dat de nieuwe GOLD-classificatie op klinische basis (ABCD-groepen) geen bewezen nut heeft voor het voorspellen van de mortaliteit.


 


Tekst onder de verantwoordelijkheid van de Franstalige redactie

 

 

Minerva benadrukte al herhaaldelijk dat de klassieke spirometrische GOLD-classificatie (1), essentieel is om de verschillende ernstgraden van COPD te kunnen onderscheiden. Deze GOLD-classificatie wordt gebruikt in alle recente onderzoeken over COPD. In een update van 2011 stelt GOLD voor om COPD-patiënten onder te verdelen in 4 risicogroepen (A,B,C,D) naargelang de klinische symptomen en/of het aantal exacerbaties (4). Minerva wees er in 2012 op dat dit voorstel niet gebaseerd is op betrouwbaar bewijs en dat er geen consensus over bestaat (2,3).

 

Groep

Spirometrie

classificatie

GOLD

 

en /of

Aantal exacerbaties

per jaar

 

+

mMRC

 

of

CAT-score

A laag risico

minder symptomen

1 of 2

≤1

0 tot 1

<10

B laag risico

meer symptomen

1 of 2

≤1

≥ 2

≥10

C hoog risico

minder symptomen

3 of 4

≥2

0 tot 1

<10

D hoog risico

meer symptomen

3 of 4

≥2

≥2

≥10

mMRC (modified British Medical Research Council Dyspnoe): stadium van dyspnoe van 0 tot 4

CAT-score (COPD Assessment Test, 8 items): hoest, slijm, beklemmend gevoel op borst, dyspnoe, beperking in activiteiten, onzekerheid bij het weggaan, slaap, energie.

 

Een onderzoek gepubliceerd in 2013 bevestigt de twijfel of deze nieuwe classificatie om het mortaliteitsrisico door COPD in te schatten wel relevant is (5). Deze Noorse onderzoekers volgden 1 540 COPD-patiënten op met spirometrische gegevens na bronchodilatatie en onderzochten de associatie van de klassieke GOLD spirometrie-classificatie en de nieuwe GOLD ABCD-classificatie op het vlak van voorspellen van de mortaliteit. De auteurs gebruikten voor de evaluatie een voor geslacht gecorrigeerd Cox regressiemodel en gestandaardiseerde mortaliteitsratio’s.

28% van de patiënten bevond zich in GOLD-stadium 1; 57% in stadium 2; 13% in stadium 3 en 2% in stadium 4; daartegenover bevond 61% zich in groep A; 18% in groep B; 12% in groep C en 10% in groep D.

Gedurende een mediane follow-up van 14,6 jaar stierven 837 patiënten (54%), waarbij de mortaliteit gradueel steeg van GOLD-stadium 1 tot 4. De mortaliteit in de groepen A en B bleef gelijk, net zoals in de groepen C en D. Bij deze Noorse populatie is de spirometrische GOLD-classificatie dus veel informatiever dan de ABCD-classificatie om de mortaliteit te voorspellen.

 

Besluit

Op basis van klinische en spirometrische gegevens van COPD-patiënten bevestigt deze Noorse studie dat de nieuwe GOLD-classificatie op klinische basis (ABCD-groepen) geen bewezen nut heeft voor het voorspellen van de mortaliteit.

 

Referenties

  1. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of COPD. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2010. Available from: http://www.goldcopd.org
  2. Van Meerhaeghe A, Chevalier P. Wat is het (relatieve) nut van aclidinium bij de behandeling van COPD? Minerva 2013;12(3):32-3.
  3. Jones PW, Singh D, Bateman ED, et al. Efficacy and safety of twice-daily aclidinium bromide in COPD patients: the ATTAIN study. Eur Respir J 2012;40:830-6.
  4. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2010. Updated December 2011. Available from: http://www.goldcopd.org
  5. Leivseth L, Brumpton BM, Nilsen TI, et al. GOLD classifications and mortality in chronic obstructive pulmonary disease: the HUNT Study, Norway. Thorax 2013;68:914-21.

 

 

Nieuwe GOLD-classificatie voor COPDCommentaar

Commentaar