Duiding


Cardiovasculaire preventie: geen foliumzuursupplementen


28 04 2011

Zorgberoepen

Duiding van
Clarke R, Halsey J, Lewington S, et al; B-Vitamin Treatment Trialists' Collaboration. Effects of lowering homocysteine levels with B vitamins on cardiovascular disease, cancer, and cause-specific mortality: meta-analysis of 8 randomized trials involving 37 485 individuals. Arch Intern Med 2010;170:1622-31.


Besluit
De resultaten van deze meta-analyse op individuele patiëntgegevens tonen aan dat gedurende vijf jaar hoge doses foliumzuur toedienen (over het algemeen in combinatie met vitamine B6 en B12) geen effect heeft bij patiënten met (sterk) verhoogd cardiovasculair risico, zelfs indien er sprake is van verhoogde homocysteïne (en wanneer deze vermindert door de behandeling). 

Observationeel onderzoek correleerde hoge plasmaconcentraties van homocysteïne aan een verhoogd cardiovasculaire risico. Om een te hoog homocysteïnegehalte te verlagen zijn reeds verschillende behandelingen geëvalueerd. Voor foliumzuur (of vitamine B9) onderzocht men of een daling van het homocysteïnemie een daling van verschillende cardioasculaire gebeu rtenissen voor gevolg kon hebben..

Minerva besprak in 2007 een secundaire analyse van de HOPE-2 studie (1,2). Hierin toonden de auteurs aan dat supplementaire toediening van foliumzuur, vitamines B6 en B12 de homocysteïnemie werkelijk verlaagde, maar het risico van trombo-embolie niet verminderde bij personen met een verhoogd cardiovasculair risico. Op één meta-analyse na bevestigden alle andere studies en meta-analyses dat deze behandeling geen cardiovasculair voordeel heeft. De enige meta-analyse met een positief resultaat includeerde 16 841 patiënten (3). Deze auteurs stelden vast dat toediening van foliumzuur het risico van CVA verminderde; het resultaat was randsignificant (RR 0,82; 95% BI van 0,68 tot 1,00; p=0,045) en de klinische relevantie niet duidelijk.

 

Clarke et al. publiceerden in 2010 een nieuwe meta-analyse op de individuele gegevens van acht grote RCT’s (n=37 485) (4). Ze onderzochten het effect van een hoge dosis foliumzuur (van 0,8 tot 5,0 mg per dag en zelfs 40,0 mg per dag in één studie, terwijl over het algemeen 0,1 mg per dag wordt aanbevolen), samen met (behalve in één studie) vitamine B12 (0,4 tot 2,0 mg per dag en (behalve in twee studies) vitamine B6, versus placebo. De geïncludeerde patiënten hadden een verhoogd cardiovasculair risico: angor of infarct, CVA, cardiovasculaire gebeurtenis, of ernstige nierpathologie in de voorgeschiedenis. Over gemiddeld vijf jaar verlaagde deze behandeling de homocysteïnemie met gemiddeld 25%. Het aantal vasculaire gebeurtenissen verminderde echter niet: rate ratio 1,01 (95% BI van 0,97 tot 1,05), evenmin als het aantal majeure coronaire gebeurtenissen (rate ratio 1,03 met 95% BI van 0,97 tot 1,10), noch het aantal CVA’s (rate ratio van 0,96 met 95% BI van 0,87 tot 1,06). In geen enkele subgroepanalyse (geslacht, leeftijd, aanvankelijk folium- of homocysteïnegehalte) was er een significant effect of een grotere daling van de homocysteïnemie. Foliumzuursupplementen om de homocysteïnemie te verlagen hadden evenmin een effect op het ontstaan van kanker, op kankergerelateerde mortaliteit en op globale mortaliteit.

 

Besluit

De resultaten van deze meta-analyse op individuele patiëntgegevens tonen aan dat gedurende vijf jaar hoge doses foliumzuur toedienen (over het algemeen in combinatie met vitamine B6 en B12) geen effect heeft bij patiënten met (sterk) verhoogd cardiovasculair risico, zelfs indien er sprake is van verhoogde homocysteïne (en wanneer deze vermindert door de behandeling).

 

 

 

Referenties

  1. Chevalier P. Homocysteïne verlagen heeft geen effect op risico van trombo-embolie. Minerva 2007;6(7):112-3.
  2. Ray JG, Kearon C, Yi Q, et al; Heart Outcomes Prevention Evaluation 2 (HOPE-2) Investigators. Homocysteine-lowering therapy and risk for venous thromboembolism. A randomized trial. Ann Intern Med 2007;146:761-7.
  3. Wang X, Qin X, Demirtas H, et al. Efficacy of folic acid supplementation in stroke prevention: a meta-analysis. Lancet 2007;369:1876-82.
  4. Clarke R, Halsey J, Lewington S, et al; B-Vitamin Treatment Trialists' Collaboration. Effects of lowering homocysteine levels with B vitamins on cardiovascular disease, cancer, and cause-specific mortality: meta-analysis of 8 randomized trials involving 37 485 individuals. Arch Intern Med 2010;170:1622-31.
Cardiovasculaire preventie: geen foliumzuursupplementen

Auteurs

Chevalier P.
médecin généraliste
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar