Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineEditoriaal:


 • 0
 • 0
 • 0
 • 0Minerva 2000 Volume 29 Nummer 1 Pagina 54 - 55


 
 

Een deel van de medische activiteit van 83% van de artsen is het ontvangen van medisch afgevaardigden 1. Voor heel wat artsen is dit de belangrijkste informatiebron van nieuwe geneesmiddelen 2. Het sturen van medisch afgevaardigden naar artsen is een activiteit die de farmaceutische industrie in de Verenigde Staten in 1998 zes miljard dollar kostte 3. Artsen willen medisch afgevaardigden ontvangen omwille van de informatie, de stalen en de geschenken die ze kunnen ontvangen 4.

Een analyse van de informatie die de farmaceutische industrie aan artsen bezorgt, wijst uit dat deze vaak in de eerste plaats is opgesteld met de bedoeling een product te promoten eerder dan valabele wetenschappelijke gegevens te verstrekken 4. Vaak worden in plaats van degelijke klinische studies of meta-analyses studies voorgesteld met surrogaateindpunten, met een geselecteerde patiëntenpopulatie, met de nadruk op anekdotes of met de praktijkervaring van zogenoemde opinieleiders 5. Het resultaat van de informatiecampagnes via medisch afgevaardigden is dat het voorschrijfgedrag van artsen duidelijk wordt gewijzigd; het aantal voorschriften stijgt en men maakt onaangepaste therapiekeuzes 2,4. Onderzoek toont bovendien aan dat hoe meer een arts steunt op commerciële informatie, des te minder de kwaliteit van zijn voorschrijfgedrag wordt 2. Ook bij artsen die beweren dat zij zelf niet beïnvloed worden, bleek uit een recent literatuuronderzoek duidelijk dat alle contactvormen tussen artsen en farmaceutische industrie een statistisch significant effect hebben op het voorschrijfgedrag 8.

Eén van de bedoelingen van het bezoek van de medisch afgevaardigde is producten te promoten en te laten voorschrijven vanaf het moment dat ze zijn geregistreerd. In dit verband brengt de farmaceutische industrie vaak aan dat ze artsen vroeger op de hoogte brengt van het bestaan van nieuwe geneesmiddelen 2. Maar, op het ogenblikdat een geneesmiddel wordt geregistreerd, is het nieuwe product meestal nog niet vergeleken met bestaande standaardbehandelingen. Vaak zijn er dan nog geen economische evaluaties uitgevoerd en evenmin, waar dit van toepassing is, zijn er gegevens bekend uit mortaliteitsstudies.

De manier waarop de resultaten uit klinische studies worden voorgesteld, kunnen een verschillend licht werpen op de realiteit en kunnen misleidend zijn. Het is voldoende bekend dat visuele "trucs" een grafische voorstelling een andere "kleur" kunnen geven. Bovendien worden uitkomsten meestal voorgesteld als relatieve risicoreductie (RRR) en niet als gezondheidswinst of absolute risicoreductie (ARR). Daarbij is het soms zo dat de numbers needed to treat (NNT) of de numbers needed to harm (NNH) niet worden vermeld of zelfs niet kunnen worden berekend aan de hand van de gegevens in het artikel 6.

De band tussen artsen en de industrie ligt echter nog moeilijker. Door de verminderde gouvernementele ondersteuning van het klinisch-wetenschappelijk onderzoek is de contractonderzoeksactiviteit van medische onderzoekers in universitaire en niet-universitaire klinische diensten sterk toegenomen 7. De vraag kan worden gesteld in welke mate je volledig onafhankelijk kan blijven van je broodheer? Heel wat klinische studies over medicamenten, gepubliceerd in vooraanstaande tijdschriften, hebben auteurs die als adviseurs verbonden zijn aan de belanghebbende firma. De relatie tussen de arts en de farmaceutische industrie moet ons tot nadenken stemmen op het vlak van de kwaliteit van de geneeskunde, maar ook op het ethische vlak.

 

E. Vermeire

 

 

Literatuur

 1. FERGUSON RP, RHIM E, BELIZAIRE W, et al. Encounters with pharmaceutical sales representatives among practicing internists. Am J Med 1999;107:149-52.
 2. GRIFFITH D. Reasons for not seeing drug representatives. BMJ 1999;319:69-70.
 3. ZUGER A. Fever pitch: getting doctors to prescribe is big business. The New York Times. Monday, January 11,1999; A1-A13.
 4. CHREN M-M. Interactions between physicians and drug company representatives. Am J Med 1999;107:182-3.
 5. Tien promotionele tips voor de farmaceutische industrie. Geneesmiddelenbulletin 1999;33:23-4.
 6. LEXCHIN J. How patient outcomes are reported in drug advertisements. Review of Canadian Medical Journals. Can Fam Physician 1999;45:1213-6.
 7. TEN CATE JW. Klinische onderzoekers en farmaceutische industrie. Redactionele kanttekeningen bij: COHEN AF. Klinische onderzoekers en farmaceutische industrie. Het onderzoekscontract is geen bijzaak. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:1349-52.
 8. WAZANA A. Physicians and the pharmaceutical industry. Is a gift ever just a gift? JAMA 2000;283:373-80.
Editoriaal:

Auteurs

Vermeire E.
Vakgroep eerstelijns- en interdisciplinaire zorg, Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Universiteit AntwerpenCommentaar

Commentaar