Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineQRISK2: evaluatie van het cardiovasculaire risico


Minerva 2009 Volume 8 Nummer 1 Pagina 11 - 11

Zorgberoepen


Duiding van
Hippisley-Cox J, Coupland C, Vinogradova Y, et al. Predicting cardiovascular risk in England and Wales: prospective derivation and validation of QRISK2. BMJ 2008;336:1475-82.


Besluit
De QRISK2-score bepaalt beter het cardiovasculaire risico dan de Framingham-score. Ook risicofactoren zoals etnische afkomst en socio-economische achterstelling, die meestal niet geïncludeerd worden, spelen dus een belangrijke rol om het cardiovasculaire risico in te schatten.


 

Het vervolg op...

In deze Minervarubriek brengt de redactie in het kort nieuwe studies over onderwerpen die reeds eerder in Minerva verschenen. De redactie meent dat deze nieuwe studies geen volledige analyse vragen, maar toch de moeite zijn om onder uw aandacht te brengen. We kaderen de nieuwe gegevens in de eerder gepubliceerde Minervabesprekingen.

 

Minerva stelde in 2007 kort de cardiovasculaire risicoscore ‘ASSIGN’ voor (1,2). Naast de klassieke cardiovasculaire risico‘s includeert ASSIGN ook een index voor socio-economische achterstelling (de Scottish Index of Multiple Deprivation). Deze index bevat 37 indicatoren in zeven domeinen: huidig inkomen, werk, gezondheid, onderwijs, toegang tot publieke diensten (en vervoer), behuizing en criminaliteit. We wezen toen op de bruikbaarheid van een dergelijke index bij het opzetten van gerichte preventiecampagnes.

 

Hippisley-Cox et al. ontwikkelden en valideerden in Engeland en Wales een tweede versie van de ‘cardiovascular disease risk algorithm’, de QRISK2-score (3). Deze score includeert talrijke risicofactoren: etnische afkomt, leeftijd, geslacht, tabagisme, systolische bloeddruk, verhouding totale cholesterol/HDL-cholesterol, BMI, voorgeschiedenis van coronaire ziekte bij eerste graadsverwanten vόόr de leeftijd van 60 jaar, Townsend-score voor socio-economische achterstelling, behandelde hypertensie, type 2-diabetes, renale pathologie, voorkamerfibrillatie, reumatoïde artritis.

 

Het includeren van o.a. etnische afkomst en socio-economische toestand in de QRISK2-score leidt volgens de auteurs tot een betere inschatting van cardiovasculaire gebeurtenissen dan de aangepaste Framingham-score. Voor een drempelwaarde van 20% risico over 10 jaar hebben personen, geïdentificeerd met de QRISK2-score, een hoger risico van cardiovasculaire gebeurtenissen dan personen geïdentificeerd met de aangepaste Framingham-score. De auteurs wijzen erop dat het algoritme nog moet gevalideerd worden voor andere bevolkingsgroepen.

 

Besluit

De QRISK2-score bepaalt beter het cardiovasculaire risico dan de Framingham-score. Ook risicofactoren zoals etnische afkomst en socio-economische achterstelling, die meestal niet geïncludeerd worden, spelen dus een belangrijke rol om het cardiovasculaire risico in te schatten.

 

 

Referenties

  1. Chevalier P, Roland M. Socio-economische achterstelling: een risicofactor om rekening mee te houden [Editoriaal]. Minerva 2007;6(9):135.
  2. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Risk estimation and the prevention of cardiovascular disease. A national clinical guideline. February 2007.
  3. Hippisley-Cox J, Coupland C, Vinogradova Y, et al. Predicting cardiovascular risk in England and Wales: prospective derivation and validation of QRISK2. BMJ 2008;336:1475-82.
QRISK2: evaluatie van het cardiovasculaire risico

Auteurs

Chevalier P.
médecin généraliste
COI :

WoordenlijstCommentaar

Commentaar