Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineOnmiddellijk of conventioneel starten met de pil?


Minerva 2008 Volume 7 Nummer 2 Pagina 32 - 32

Zorgberoepen


Duiding van
Westhoff C, Heartwell S, Edwards S, et al. Initiation of oral contraceptives using a quick start compared with a conventional start. Obstet Gynecol 2007;109:1270-6.


Besluit
Alhoewel deze studie bevestigt dat de QS-methode versus het conventioneel (op de eerste dag van de regels) starten van een oraal anticonceptivum niet leidt tot méér ongewenste effecten, kan ze geen belangrijk verschil aantonen in het verderzetten van de contraceptieve behandeling en toont ze geen verschil in optreden van zwangerschap. Het feit dat een groot aantal patiënten na zes maanden stopt met de contraceptie en het feit dat de power van deze studie te klein is, zorgt ervoor dat de conclusies weinig informatief zijn.


 

Het vervolg op...

 

In deze Minervarubriek brengt de redactie in het kort nieuwe studies over onderwerpen die reeds eerder in Minerva verschenen. De redactie meent dat deze nieuwe studies geen volledige analyse vragen, maar toch de moeite zijn om onder uw aandacht te brengen. We kaderen de nieuwe gegevens in de eerder gepubliceerde Minervabesprekingen.

 

Het starten van een oraal anticonceptivum kan op twee manieren gebeuren: conventioneel op de eerste dag van de regels of onmiddellijk na het bezoek aan de arts zonder rekening te houden met de menstruele cyclus. Deze zogenaamde “Quick Start” (QS) methode zou een effectief gebruik van de contraceptiepil kunnen verbeteren, maar tegelijk meer onregelmatige bloedingen uitlokken. Eerder besprak Minerva een studie (1) over het onmiddellijk starten van een oraal anticonceptivum (zonder rekening te houden met het moment van de cyclus). Over een periode van 90 dagen leidde deze methode niet tot méér bloedingen of spotting dan starten bij het begin van de menses.

Nu publiceert dezelfde eerste auteur een RCT (3) die het effect van deze QS-methode onderzoekt op het verderzetten van de contraceptieve behandeling en het optreden van zwangerschap. Een groep van 1 716 vrouwen (< 25 jaar) die zich aanmeldden in poliklinieken, werd gedurende zes maanden opgevolgd. Zestig procent van de deelneemsters onderbrak de contraceptieve behandeling. Dit doet  vragen rijzen zowel over de motivatie tot voorschrijven van contraceptie als over de zwangerschapswens van de deelneemsters. Acht procent van de vrouwen werd zwanger tijdens de follow-up. Hoewel méér vrouwen een tweede strip namen met de QS-methode (OR 1,5; 95% BI 1,0 tot 2,1; statistisch randsignificant resultaat), verdwijnt dit verschil in verderzetten van contraceptie na drie en zes maanden. Na zes maanden opvolging kwamen in deze QS-groep statistisch gezien niet minder zwangerschappen voor. Ongewenste effecten kwamen zelden voor en waren vergelijkbaar in beide groepen. De patiënten vonden de QS-methode aanvaardbaar of prefereerbaar.

Alhoewel deze studie bevestigt dat de QS-methode versus het conventioneel (op de eerste dag van de regels) starten van een oraal anticonceptivum niet leidt tot méér ongewenste effecten, kan ze geen belangrijk verschil aantonen in het verderzetten van de contraceptieve behandeling en toont ze geen verschil in optreden van zwangerschap. Het feit dat een groot aantal patiënten na zes maanden stopt met de contraceptie en het feit dat de power van deze studie te klein is, zorgt ervoor dat de conclusies weinig informatief zijn.

 

Referenties

  1. Collette G. Bloedingspatronen na onmiddelijke of conventionele start met de pil. Minerva 2004;3(4):60-1.
  2. Westhoff C, Morroni C, Kerns J, Murphy PA. Bleeding patterns after immediate vs. conventional oral contraceptive initiation: a randomized, controlled trial. Fertil Steril 2003;79:322-9.
  3. Westhoff C, Heartwell S, Edwards S, et al. Initiation of oral contraceptives using a quick start compared with a conventional start. Obstet Gynecol 2007;109:1270-6.
Onmiddellijk of conventioneel starten met de pil?

Auteurs

Chevalier P.
médecin généraliste
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar