Resultaat van de auteur


van Acker K.
Diabeteszorg, Sint-Jozefkliniek, Bornem
1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Therapeutisch schoeisel ter preventie van voetulcera bij diabetici

van Acker K.

Minerva 2003 Vol 3 nummer 7 pagina 108 - 110


Deze studie besluit dat het dragen van therapeutisch schoeisel nieuwe voetulcera niet kan voorkomen bij diabetici met een voorgeschiedenis van voetulcus, maar zonder voetmisvormingen. Nauwgezette opvolging en deskundige verzorging is in deze groep minstens zo belangrijk. Diabetici met een hoog risico (groep 2b en 3 volgens de diabetespas) komen in aanmerking voor gespecialiseerde voetzorg en intensieve begeleiding.