Resultaat van de auteur


Vanhaute O.
Strategische beleidscel UZ Gent; Chronische zieken FOD Volksgezondheid
1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Interactie tussen informele en formele zorg werkt

Claus B. , Vanhaute O.

Minerva 2017 Vol 16 nummer 10 pagina 239 - 240