Resultaat van de auteur


Aerssens A.
Centrum voor Vaccinologie en Algemene Inwendige Ziekten, Universitair Ziekenhuis Gent
0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Het injecteerbare 23-valent pneumokokkenvaccin vermindert het risico van pneumonie en acute exacerbatie bij patiënten met matig ernstige COPD (evidentie van matige kwaliteit). Een effect op de incidentie van pneumokokkenpneumonie (evidentie van lage kwaliteit) alsook op hospitalisatie en sterfte (evidentie van matige kwaliteit) kon niet aangetoond worden.