Resultaat van de auteur


Elshout PJ.
Dienst Urologie, UZ Gent
0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)

Silodosine voor LUTS bij mannen met benigne prostaathypertrofie?

Elshout PJ. , Tailly T.

Minerva 15 07 2018


Deze systematische review met meta-analyse toont aan dat silodosine in vergelijking met placebo een vermindering geeft van klinische symptomen van benigne prostaathypertrofie maar niet van levenskwaliteit. Versus andere alfablokkers bleek er geen verschil te zijn in effectiviteit en ongewenste effecten. Zowel ten opzichte van placebo als ten opzichte van andere alfablokkers zag men met silodosine een toename in seksuele ongewenste effecten.