Resultaat met woordenlijst ( 1 )


16-item Quick Inventory of Depressive Symptomatology
Een verkorte versie van de Inventory of Depressive Symptomatology (IDS) die moet toelaten snel en eenvoudig verandering in de depressieve symptomen vast te stellen. De SR-versie (‘self-report’) is gebaseerd op beoordeling door de patiënt zelf. De schaal bevat 16 items en de totaal-score kan variëren van 0 tot 27.
QIDS-SR-16
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


De auteurs van beide studies besluiten dat bij citalopram-resistente majeure depressie overschakelen naar bupropion, sertraline of venlafaxine effectief is bij één op vier patiënten en dat toevoegen van bupropion of buspiron ook effect heeft bij één op vier patiënten. Voor de praktijk kunnen we echter geen enkel besluit trekken, onder andere omdat een controlegroep ontbreekt. Voor de aanpak van therapieresistente majeure depressie bestaan er dus alleen aanbevelingen die op consensus berusten: het inschakelen van cognitieve gedragstherapie of het doorverwijzen naar de tweedelijnshulp lijken op dit ogenblik verantwoorde alternatieven.