Resultaat met woordenlijst ( 1 )


advance care planning
Advance care planning’ laat de patiënt toe om duidelijk aan te geven van welke gezondheidszorgen hij in de toekomst wil genieten. Dit gebeurt in overleg met de zorgverleners, de familie en andere voor de patiënt belangrijke personen. Advance care planning zorgt ervoor dat de afgesproken overeenkomsten gerespecteerd worden op het ogenblik dat iemand niet meer in staat is actief deel te nemen aan het beslissingsproces in verband met een behandeling. Dit past bij het ethische principe van autonomie voor de patiënt en bij de wettelijke verplichting van instemming van de patiënt. Springer PA, Roberston G, Roy DJ. Bioethics for clinicians: 6. Advance care planning, CMAJ 1996;15:1689-92)
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Palliatieve zorg bij het levenseinde: zijn er bewijzen?

Chevalier P. , Sturtewagen J.P.

Minerva 2008 Vol 7 nummer 9 pagina 132 - 135


Deze systematische review toont aan dat er sterk bewijs is voor de effectiviteit van verschillende behandelingen voor kankerpijn, voor de behandeling van dyspnoe in geval van COPD (medicamenteus of door longrevalidatie) en voor psychosociale hulp in geval van depressie door kanker. Voor advance care planning, zorgcontinuïteit en werkbelasting met registratie van de tevredenheid van de zorgverleners, is de effectiviteit van de interventies matig onderbouwd. Zowel voor de artsen, de patiënten als voor de omgeving zou men ook een kleiner niveau van bewijskracht en een kleinere (maar statistisch significante) effectgrootte van sommige behandelingen of interventies in aanmerking moeten nemen, zelfs wanneer er sterker bewijs is voor medicamenteuze behandelingen (dikwijls door het groter aantal - gesponsorde - studies met deze geneesmiddelen). Het ene mag het andere niet uitsluiten.