Resultaat met woordenlijst ( 2 )


AOM-SOS-score (Acute Otitis Media Severity of Symptoms)
De AOM-SOS-score laat toe de ernst en de frequentie van 7 symptomen van acute otitis media in kaart te brengen. Men gebruikt een Likert-schaal van 3 punten voor 6 van de 7 symptomen (oorpijn- trekken aan de oren, geïrriteerdheid, huilen, slaapproblemen, minder zin om te spelen, minder eetlust). Ook de koorts wordt gemeten. De score varieert van 0 tot 14. 14 staat voor de ergste symptomen.
Aantal resultaten : 2 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Hoelang antibiotica toedienen bij kinderen van 6 tot 23 maanden met acute otitis media?

Chevalier P.

Minerva 2017 Vol 16 nummer 7 pagina 167 - 171


Deze RCT van goede methodologische kwaliteit toont aan dat bij kinderen van 2 tot 23 maanden met acute otitis media en die al gevaccineerd waren met het geconjugeerd pneumokokkenvaccin, een behandeling met amoxicilline + clavulaanzuur (een veel kleinere dosis clavulaanzuur dan de gebruikte dosis in België) van 5 dagen niet inferieur is aan een behandeling van 10 dagen behandeling op het vlak van therapiefalen en symptoomscore en dat er geen verschil is in ongewenste effecten en ontwikkeling van penicillineresistente kiemen.

De Amerikaanse studie van Hoberman et al. bij kinderen van 6 tot 23 maanden toont aan dat er een significant voordeel is van AC versus placebo voor de behandeling van acute otitis media gediagnosticeerd door een ervaren otoscopist. Men stelde een gunstige evolutie vast van het otoscopische beeld maar niet van de symptomen. De Finse studie van Tähtinen et al. bij kinderen van 6 tot 35 maanden toont een significant voordeel aan van AC voor de behandeling van acute otitis media, op basis van een strikte diagnose. De winst bestaat uit minder therapiefalen zowel symptomatisch als otoscopisch.