Resultaat met woordenlijst ( 1 )


BADLS (Bristol Activities of Daily Living Scale)
Op deze vragenlijst duidt de verzorger aan in welke mate een patiënt in de afgelopen twee weken vijftien activiteiten van het dagelijkse leven kon uitvoeren. De score varieert van 0 tot 60.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Langetermijnresultaten over donepezil bij Alzheimer

Michiels B.

Minerva 2005 Vol 4 nummer 6 pagina 99 - 101


Deze studie besluit dat de mogelijke winst in cognitie van een behandeling met donepezil bij patiënten met milde tot matige ziekte van Alzheimer klinisch niet relevant is en niet resulteert in beter functioneren of een betere levenskwaliteit of in uitstel tot opname in een instelling. Donepezil is daarom niet aangewezen in de behandeling van milde tot matige Alzheimerdementie.