Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Barthel-Index
Een maat voor de zelfredzaamheid van een geriatrische patiënt. De Barthel-index wordt bepaald met behulp van een ADL-vragenlijst ("algemene dagelijkse levensverrichtingen").
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Een interdisciplinaire interventie voorkomt opnieuw vallen bij bejaarden

Goemaere S.

Minerva 1999 Vol 28 nummer 8 pagina 338 - 340


Voor de huisarts kan het resultaat van dit onderzoek betekenen dat hij/zij bij iedere bejaarde die is gevallen een uitvoerig onderzoek verricht (visus, evenwicht, cognitie, stemmingsstoornis, geneesmiddelengebruik). Daarbij dienen tevens de omgevingsfactoren te worden aangepast. Praktische voorstellen voor aanpassing van de omgevingsfactoren zijn: verwijderen van losliggende matten en oneffen terreinen, verwijderen van wankelbaar meubilair, aanbrengen van handvaten op plaatsen van transferts (toilet en badkamer), goede verlichting, dragen van gepaste schoenen,...