Resultaat met woordenlijst ( 0 )


begripsvaliditeit
Bij begripsvaliditeit wordt gebruik gemaakt van een aanvaarde theorie om de empirische meetinstrumenten te valideren. Was de interventie wat je wilde doen en heb je gemeten wat je wilde meten?
validiteit, inhoudsvaliditeit, criteriumvaliditeit, face validity, externe validiteit, interne validiteit

Niet gevonden