Resultaat met woordenlijst ( 3 )


C statistiek
Statistische analyse van de discriminerende waarde van een test, namelijk het vermogen van de test om een onderscheid te maken tussen gezonde en zieke personen. De discriminatie van de score wordt grafisch weergegeven in een ROC-curve (Receiver Operating Characteristic). De C statistiek komt globaal overeen met de ‘area under the curve’ en bedraagt minimaal 0,5 (bij een curve van 45°) en maximaal 1 (verticale curve).
Aantal resultaten : 3 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Point of care inschatting van de prognose van musculoskeletale pijn bij ouderen

Verbakel J.Y.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 4 pagina 41 - 42


Ondanks de onmogelijkheid om deze resultaten te veralgemenen suggereert deze methodologisch correcte studie dat men met enkele eenvoudige vragen samen met de inschatting van de arts de prognose van musculoskeletale pijn bij oudere patiënten op een aanvaardbare manier kan beoordelen tijdens de duur van één raadpleging.

C statistiek

Chevalier P.

Minerva 2013 Vol 12 nummer 1 pagina 12 - 12

Prognostische waarde van het inspanningselectrocardiogram bij vermoeden van angor

Schröder E.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 1 pagina 6 - 7


De resultaten van deze cohortstudie tonen aan dat rust- en inspannings-ECG slechts een zeer kleine prognostische meerwaarde hebben boven een zorgvuldige anamnese bij patiënten met pijn op de borst die door hun huisarts worden doorverwezen naar een cardiologisch centrum.