Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Chronic Respiratory Disease Questionnaire
Is een instrument om de kwaliteit van leven te meten bij patiënten met chronische longziekten. De vragenlijst evalueert vier domeinen (dyspnoe, vermoeidheid, emoties en beheersing) op een gemodificeerde Likert schaal van 7 punten. Een verandering in de score met een halve punt is weinig betekenisvol, met één punt matig en met anderhalve punt in belangrijke mate.
CRDQ
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

De rol van inhalatiemedicatie bij de behandeling van stabiele COPD

Chevalier P.

Minerva 2008 Vol 7 nummer 2 pagina 18 - 19


Dit systematisch literatuuroverzicht bevestigt de beschikbare bewijzen waarop de huidige praktijkrichtlijnen gebaseerd zijn. Daarin wordt het gebruik van inhalatiecorticosteroïden, langwerkende ß2-mimetica of tiotropium in bepaalde stadia van stabiele COPD aanbevolen. Dit literatuuroverzicht toont echter ook aan dat de bewezen winst zich beperkt tot symptomatische patiënten (dyspnoe, frequente exacerbaties) met een FEV1 van minstens < 60% (meestal < 50%). De literatuur toont geen verschil aan in winst tussen tiotropium, langwerkende ß2-mimetica of inhalatiecorticosteroïden die voor deze indicatie afzonderlijk gebruikt kunnen worden. De meerwaarde van het combineren van de geneesmiddelen ten opzichte van de monotherapie is gering of onbestaande.