Resultaat met woordenlijst ( 1 )


citation bias
Er kan vertekening optreden in een meta-analyse door het feit dat de auteurs hun zoektocht in de literatuur beperken tot één enkele databank of tot een aantal studies, waardoor weinig geciteerde studies niet gevonden worden (bv. omdat de resultaten weinig indrukwekkend zijn).
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Hoe een funnel plot interpreteren?

Poelman T.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 2 pagina 25 - 25