Resultaat met woordenlijst ( 0 )


Cochran-Mantel-Haenszel toets
De Cochran-Mantel-Haenszel toets is een Chi²-toets die nagaat of er een associatie bestaat tussen twee variabelen na controle voor andere variabele(n). De Mantel-Haenszel toets meet de sterkte van deze associatie.

Niet gevonden