Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Composite Abuse Scale
Deze vragenlijst bevat 30 items en peilt naar emotioneel, fysiek en seksueel misbruik. Voor elk item gebruikt men een 6-punten Likert schaal. De score varieert van 0 tot 150. Een score ≥7 wordt beschouwd als indicatief voor partnergeweld.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Screening en vroegtijdige counseling bij partnergeweld?

Hillemans K.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 2 pagina 17 - 18


Deze studie van methodologisch goede kwaliteit toont aan dat een algemene screening van vrouwen naar partnergeweld en het aanbieden van counseling door de huisarts aan vrouwen die positief screenden voor partnergeweld, niet leidt tot een betere levenskwaliteit, betere veiligheidsplanning en veiligheidsgedrag en een betere psychische gezondheid vergeleken met gebruikelijke zorg.