Resultaat met woordenlijst ( 2 )


Cornell Scale for Depression in Dementia
De CSDD-score laat toe om bij personen met dementie de ernst van een depressie in te schatten door middel van een interview met de persoon zelf en met een naaste. De vragenlijst bevat 29 items over 5 domeinen: symptomen die betrekking hebben op stemming, gedragsproblemen, somatische symptomen, cyclische functies (stemming, inslapen, ontwaken), denkproblemen.
CSDD
Aantal resultaten : 2 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Dit systematisch literatuuroverzicht met meta-analyses is van goede methodologische kwaliteit en toont een goede performantie aan van 2 screeningsinstrumenten voor het opsporen van depressie bij personen met niet-ernstige dementie: de Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD) en de Hamilton Depression Rating Scale (HDRS)

Deze methodologisch correct uitgevoerde studie toont aan dat een multicomponente psychosociale interventie in vergelijking met gestructureerde opvolging alleen, bij patiënten met milde ziekte van Alzheimer en bij hun centrale mantelzorger, na 12 maanden niet leidt tot betere uitkomsten op het vlak van depressie, levenskwaliteit en cognitieve functies. Verder onderzoek naar effectieve psychosociale interventies, zowel voor patiënten als voor mantelzorgers, in een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer is nodig.