Resultaat met woordenlijst ( 0 )


criteriumvaliditeit
Criteriumvaliditeit of ‘predictive validity’ houdt in dat de validiteit van het meetinstrument wordt vastgesteld door de correlatie te onderzoeken van de resultaten van het meetinstrument met de resultaten van een ander meetinstrument, waarvan de validiteit buiten twijfel staat.
validiteit, begripsvaliditeit, inhoudsvaliditeit, face validity, externe validiteit, interne validiteit

Niet gevonden