Resultaat met woordenlijst ( 1 )


deprivatiescore
Een deprivatiescore is een score die toelaat om het socio-economische risico voor de gezondheid in rekening te nemen. In Schotland bijvoorbeeld gebruikt men de ‘Scottish Index of Multiple Deprivation’* die regelmatig aangepast wordt. De scorelijst bevat 37 indicatoren in zeven domeinen: huidig inkomen, werk, gezondheid, schoolopleiding en vaardigheden, toegang tot openbare diensten en openbaar vervoer, woonomstandigheden en criminaliteit. * SIMD. Using the Scottisch Index of Multiple Deprivation 2006. Scottisch Executive National Statistics Publication. http://simd.scotland.gov.uk/
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Systematische screening van huidkanker?

Belche J.L.

Minerva 2012 Vol 11 nummer 7 pagina 80 - 81


Dit observationeel onderzoek waar een groot aantal artsen aan deelnam, toont het nut aan van massascreening van huidkanker (al of niet melanoom), met vooral een toename van de detectie van melanomen (lokaal stadium of met uitbreiding) en een daling van de mortaliteit ten gevolge van deze huidkanker. De vastgestelde winst kan ook te wijten zijn aan andere factoren dan alleen de screening, en het nut van herhaalde screening is nog niet duidelijk.