Resultaat met woordenlijst ( 1 )


European quality of life VAS
Op deze schaal van 0 op 100 geeft de zorgverlener zijn indruk van de levenskwaliteit van de patiënt of van zichzelf.
EQ-VAS
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze methodologisch correct uitgevoerde studie toont aan dat een multicomponente psychosociale interventie in vergelijking met gestructureerde opvolging alleen, bij patiënten met milde ziekte van Alzheimer en bij hun centrale mantelzorger, na 12 maanden niet leidt tot betere uitkomsten op het vlak van depressie, levenskwaliteit en cognitieve functies. Verder onderzoek naar effectieve psychosociale interventies, zowel voor patiënten als voor mantelzorgers, in een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer is nodig.