Resultaat met woordenlijst ( 0 )


fase 4-studie
Fase IV studies worden pas uitgevoerd als het geneesmiddel officieel geregistreerd en op de markt gebracht is. In deze fase wordt bijvoorbeeld het optreden van ongewenste effecten en het effect van langdurig gebruik opgevolgd. Fase IV studies worden ook wel ‘postmarketing surveillance studies’ genoemd. Dit zijn geen RCT’s.
postmarketing surveillance studies
gecontroleerde klinische studie, RCT, klinische studie, fase 1-studie, fase 2-studie, fase 3-studie

Niet gevonden