Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Gastrointestinal symptom rating scale
Hiermee meet men aan de hand van een aantal vragen de ernst van de spijsverteringsproblemen, diarree, obstipatie, buikpijn en reflux. Scores per item variëren van 1 (geen symptomen) tot 7 (ernstige symptomen).
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Helicobacter pylori bij dyspepsie: wel of niet eradiceren?

Numans M.E.

Minerva 1999 Vol 28 nummer 7 pagina 290 - 293


Zoeken naar H. pylori omwille van eventuele behandeling is alleen zinvol bij een peptisch ulcus en bij een MALT-lymfoom. Bij alle andere bij H. pylori aangetroffen pathologie lijkt sprake van niet-oorzakelijke coïncidentie, zodat behandeling van de bacterie beter achterwege kan blijven. Toekomstig onderzoek zal aannemelijk moeten maken bij welke groepen patiënten eradicatie nog meer zinvol is. Op basis van de hier besproken trials kan men aannemen dat "functionele dyspepsie" in de hier gedefinieerde vorm in ieder geval nog geen algemeen geaccepteerde indicatie voor eradicatie van H.pylori is.