Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Glasgow Dyspepsia Severity Score
Deze gevalideerde vragenlijst evalueert het voorkomen van symptomen (maximale score 5), het effect van de dyspeptische klachten op het dagelijks functioneren (maximale score 2), het aantal dagen werkverzuim ten gevolge van de dyspepsie (maximale score 2), het aantal consultaties bij de huisarts (maximale score 2), huisbezoeken van een arts (maximale score 2), dyspepsietesten (maximale score 2), het gebruik van vrij ver-krijgbare geneesmiddelen (maximale score 2), en het gebruik van geneesmiddelen op voorschrift (maximale score 3). Maximale totaalscore is 20. Een hogere score duidt op ernstige dyspepsieklachten.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Helicobacter pylori bij dyspepsie: wel of niet eradiceren?

Numans M.E.

Minerva 1999 Vol 28 nummer 7 pagina 290 - 293


Zoeken naar H. pylori omwille van eventuele behandeling is alleen zinvol bij een peptisch ulcus en bij een MALT-lymfoom. Bij alle andere bij H. pylori aangetroffen pathologie lijkt sprake van niet-oorzakelijke coïncidentie, zodat behandeling van de bacterie beter achterwege kan blijven. Toekomstig onderzoek zal aannemelijk moeten maken bij welke groepen patiënten eradicatie nog meer zinvol is. Op basis van de hier besproken trials kan men aannemen dat "functionele dyspepsie" in de hier gedefinieerde vorm in ieder geval nog geen algemeen geaccepteerde indicatie voor eradicatie van H.pylori is.