Resultaat met woordenlijst ( 2 )


GOLD-criteria
De experten van GOLD classificeren COPD in 5 stadia: GOLD-klasse I: milde COPD (FEV1>80% (en FEV1/FVC<70%)); II: matig ernstige COPD (50%< FEV1<80% (en FEV1/FVC<70%)); III: ernstige COPD (30%< FEV1<50% (en FEV1/FVC<70%)); IV: zeer ernstige COPD (FEV1<30% (en FEV1/FVC<70%))
Aantal resultaten : 2 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Reduceren inhalatiecorticosteroïden de mortaliteit bij COPD?

Buffels J.

Minerva 2006 Vol 5 nummer 10 pagina 166 - 167


Deze meta-analyse toont aan dat inhalatiecorticosteroïden bij patiënten met ernstige en zeer ernstige COPD (FEV1 <50% van de voorspelde waarde) de mortaliteit kunnen reduceren. Er zijn echter belangrijke methodologische tekortkomingen. De huidige aanbeveling om toediening van inhalatiecorticosteroïden te beperken tot sympto-matische patiënten met frequente exacerbaties dient daarom niet gewijzigd te worden. Verder onderzoek moet uitmaken of men inhalatiecorticosteroïden moet voorschrijven aan alle patiënten met ernstige COPD in GOLD-klasse 3 en 4.

N-acetylcysteïne bij COPD

Sturtewagen J.P.

Minerva 2006 Vol 5 nummer 2 pagina 19 - 21


Deze goed onderbouwde studie toont aan dat bij COPD-patiënten die een basisbehandeling krijgen, N-acetylcysteïne (600 mg/dag) de achteruitgang van de longfunctie niet kan afremmen en het aantal exacerbaties niet kan reduceren. Tot op heden werd in geen enkele methodologisch correcte studie enig effect van een dergelijke behandeling aangetoond.