Resultaat met woordenlijst ( 1 )


hypoglykemiecriteria DCCT
De Diabetes Control and Complication Trial (DCCT) onderscheidt 3 graden van hypoglykemie: lichte vorm, waarbij de symptomen makkelijk onder controle kunnen gehouden worden door de patiënt zelf; matige vorm, waarbij de patiënt zijn activiteiten moet stopzetten maar nog geen hulp nodig heeft, en tot slot de ernstige vorm waarbij de patiënt niet zelf in staat is de hypoglykemie (glykemie < 50 mg/dl) zonder hulp te behandelen, of waarbij snel verbetering optreedt na orale toediening van koolhydraten of na toediening van glucagon subcutaan of glucose intraveneus.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Meglitinide analogen voor type 2-diabetes mellitus

Van Crombrugge P.

Minerva 2008 Vol 7 nummer 1 pagina 14 - 15


Deze systematische review vindt geen studies over het effect van meglitiniden op harde eindpunten zoals morbiditeit en mortaliteit. Ten opzichte van metformine geven ze méér hypoglykemieën en méér gewichtsstijging. Ze zijn bovendien veel duurder. Deze gegevens worden bevestigd in een recente meta-analyse. Metformine blijft de eerste keuze bij type 2-diabetes. De plaats van meglitiniden dient nog te worden onderbouwd.