Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire
Deze vragenlijst wordt door de patiënt ingevuld en bestaat uit 23 items onderverdeeld in vier domeinen: fysieke beperkingen, symptomen, levenskwaliteit en sociale beperkingen. De score varieert van 0 tot 100; hoe hoger de score, hoe beter de gezondheidstoestand.
KCCQ
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Fysieke activiteit bij hartfalen: veilig en effectief?

Van Royen P.

Minerva 2010 Vol 9 nummer 3 pagina 34 - 35


Deze studie toont aan dat fysieke training bij patiënten van zestig jaar met hartfalen leidt tot een betere overleving en minder hospitalisaties (zwak bewijs) en tot een verbetering van de zelfgerapporteerde gezondheidstoestand (sterk bewijs). Dergelijk oefenprogramma moet geïndividualiseerd en gesuperviseerd verlopen.