Resultaat met woordenlijst ( 1 )


kwalitatief onderzoek
In kwalitatief onderzoek bestudeert men meningen, opvattingen en gevoelens van personen of kleine groepen van personen over een duidelijk omschreven onderwerp. Hiervoor doet men beroep op kwalitatieve methoden zoals observatie, interview, participerende observatie, focusgroepgesprekken en consensusmethoden (Delphi). De resultaten van kwalitatief onderzoek zijn niet in getallen uit te drukken en niet te veralgemenen.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Aan welke criteria moet kwalitatief onderzoek voldoen?

Poelman T.

Minerva 2015 Vol 14 nummer 2 pagina 24 - 24