Resultaat met woordenlijst ( 0 )


Mann-Whitney U toets
Dit is een non-parametrische toets die het verschil meet tussen twee groepen (equivalent aan de t-test). De uitkomst van deze test is de ‘U-statistic’. Wanneer er meer dan twee groepen worden getoetst, gebruikt men de Kruskal-Wallis toets. De Mann-Whitney U test is vergelijkbaar met de Wilcoxon rank sum test.
T-test

Niet gevonden