Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Marks, Dunn and Woolcock questionnaire
Deze vragenlijst wordt ingevuld door de patiënt en bestaat uit 20 items over dyspnee, stemmingsstoornissen, sociale contacten en gezondheidstoestand. De antwoorden worden gescoord op een Likert-schaal. De score varieert van 1 tot 10 (beste).
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Ademtherapie bij astma

Chevalier P.

Minerva 2009 Vol 8 nummer 5 pagina 64 - 65


Deze studie toont aan dat ademtherapie mogelijk een voordeel heeft bij licht tot matig, slecht gecontroleerd astma. Dit was reeds eerder aangetoond. Het bewijs blijft echter zwak en de klinische relevantie staat niet vast. De basisbehandeling van astma blijft een anti-inflammatoire en bronchodilataterende behandeling in functie van de symptoomcontrole en het stadium van de aandoening.