Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Neuropsychiatric Inventory-Nursing Home
‘Neuropsychiatric Inventory-Nursing Home version’: deze schaal meet de ernst en de frequentie van twaalf psychotische symptomen (hallucinaties, agitatie, verstoring dag-nachtritme,…).
NPI-NH
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Is er een plaats voor atypische neuroleptica bij dementie?

De Paepe P.

Minerva 2005 Vol 4 nummer 2 pagina 26 - 28


Uit deze systematische review blijkt dat er geen wetenschappelijke argumenten zijn om de atypische neuroleptica te verkiezen boven de typische neuroleptica voor de behandeling van gedragsstoornissen en psychologische symptomen bij dementerende bejaarden.