Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Online Contents
OLC bevat referenties vanaf september 1992 tot heden van publicaties uit tijdschriften die te vinden zijn in Nederlandse bibliotheken. Dit bestand bevat naast wetenschappelijke, ook algemene, populair-wetenschappelijke en populaire tijdschriften. De databank is opgebouwd op basis van de inhoudstafels van de afzonderlijke nummers van de tijdschriften. Abstracts zijn over het algemeen niet beschikbaar. Online Contents is te raadplegen via bibliotheken.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Pneumokokkenvaccinatie in de huisartspraktijk

Govaerts F.

Minerva 1999 Vol 28 nummer 6 pagina 244 - 247