Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Patient Rated Tennis Elbow Evaluation Score
Deze vragenlijst peilt bij de patiënt naar pijn en last als gevolg van een tenniselleboog. Ze varieert van 0 tot 100 met 100 als de ergst indenkbare pijn en belangrijke functionele hinder. Een daling van 37% wordt als klinisch relevant beschouwd.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Uit deze studie van goede methodologische kwaliteit kunnen we besluiten dat er geen bewijs bestaat voor gunstige langetermijnresultaten van corticosteroïdinfiltraties en/of kinesitherapie bij de behandeling van laterale epicondylitis.