Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Positive And Negative Syndrome Scale
Gebaseerd op informatie uit een semi-gestructureerd interview en mededelingen van verpleegkundigen en/of familieleden, tracht men een aantal symptomen te typeren en de graad van ernst van schizofrenie weer te geven. Dertig items worden elk op een zevenpuntenschaal geëvalueerd van 1 (afwezig) tot 7 (extreem). Het betreft zeven positieve symptomen (symptomen die aan een normale toestand zijn toegevoegd, bijvoorbeeld hallucinaties, wanen, achterdocht enzovoort); zeven negatieve symptomen (kenmerken die aanwezig zijn in een normale mentale toestand, bijvoorbeeld afgestompt gevoel, emotionele teruggetrokkenheid, contactgestoordheid enzovoort) en zestien items die de globale ernst van de schizofrene aandoening weergeven. De globale score varieert van 30 (geen schizofrenie) tot 210 (ernstige schizofrenie).
PANSS
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Effectiviteit van antipsychotica bij schizofrenie

Pieters G. , van Winkel R.

Minerva 2006 Vol 5 nummer 8 pagina 131 - 133


Deze studie besluit dat 74% van de chronisch schizofrene patiënten die behandeld worden met antipsychotica binnen achttien maanden stopt met de medicatie. De verschillen in percentage stoppers en duur tot stopzetten waren klein, zodat we kunnen besluiten dat het oudere antipsychoticum perphenazine mogelijk even doeltreffend is in de behandeling van schizofrenie als de nieuwere antipsychotica (olanza-pine, quetiapine, risperidon, ziprasidon). Significant meer patiënten in de olanzapinegroep stopten hun medicatie omwille van gewichts-toename en metabole stoornissen. Zorgvuldige informatie, psycho-educatie en overleg met patiënt en familie bij het voorschrijven van antipsychotische medicatie is belangrijk om de compliantie te verhogen.