Resultaat met woordenlijst ( 2 )


scatterplot
Een scatterplot is een grafische samenvatting van bivariate data (twee variabelen) die het mogelijk maakt om te zoeken naar een lineaire correlatie of om een regressielijn te construeren. Elke eenheid draagt één punt bij aan de scatterplot en punten worden onderling niet verbonden. Een scatterplot wordt gebruikt bij het ‘screenen’ van de data in de eerste fase van analyse. Op deze wijze krijgt men informatie over het gemiddelde, de vorm van de verdeling, de extreme waarden (‘outliers’) en de ontbrekende waarden (‘missing values’).
Aantal resultaten : 2 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Het verschil tussen regressie en correlatie

Poelman T.

Minerva 2016 Vol 15 nummer 2 pagina 51 - 53

Hoe een funnel plot interpreteren?

Poelman T.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 2 pagina 25 - 25