Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Shuttle walking test
Dit is een gestandaardiseerde progressieve maximale test van stapsnelheid en uithouding.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Revalidatie versus spinale artrodese bij chronische lagerugpijn

Minerva 2006 Vol 5 nummer 3 pagina 36 - 37


Deze studie toont aan dat bij bepaalde patiënten met chronische lagerugpijn een intensief oefenprogramma gecombineerd met psychologische begeleiding even effectief is als spinale artrodese. De studiepopulatie is echter niet duidelijk omschreven, zodat uit deze studie niet op te maken is welke patiënten baat kunnen hebben bij een chirurgische behandeling.