Resultaat met woordenlijst ( 0 )


Wilcoxon rank sum test
Dit is de non-parametrische variant van de ongepaarde t-test. Deze test onderzoekt of de data van twee onafhankelijke steekproeven uit dezelfde populatie komen. Hiertoe worden de geobserveerde waarden gerangschikt volgens grootte en krijgt elke waarde een rangorde. Aan de hand van de som van alle rangordes (‘rank sum’) wordt nagegaan of de verdeling van de waarden in de twee steekproeven gelijk is. De Mann-Whitney U test is een equivalente parametrische test.

Niet gevonden