Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Constant-Murley shoulder assessment score
Deze schaal meet op basis van objectieve (beweeglijkheid, kracht) en subjectieve (pijn, arbeidscapaciteit, vrijetijdsbesteding) elementen pijn en functionele mogelijkheden van de schouder. De score varieert van 0 tot 100; hoe hoger de score hoe beter het resultaat.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Specifieke oefentherapie bij patiënten met een subacromiaal impingementsyndroom

De Schutter F.

Minerva 2013 Vol 12 nummer 2 pagina 17 - 18


Deze studie toont aan dat een reeks van specifieke oefeningen met individueel aangepaste weerstand gedurende 3 maanden significant meer effect heeft dan bewegingsoefeningen zonder weerstand bij patiënten met een subacromiaal impingementsyndroom. De studie vond echter plaats bij een specifieke groep vanuit de tweede lijn verwezen patiënten, die vooraf geen respons vertoonden op een conservatieve behandeling van 3 maanden. Het is bovendien onduidelijk of het bekomen effect na het stoppen van de behandeling zal blijven bestaan.