Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Tinnitus Handicap Inventory
Deze vragenlijst bestaande uit 25 items, gescoord op een 3-puntenschaal, evalueert de weerslag van tinnitus op drie domeinen (functioneel, emotioneel en coping met de klacht).
THI
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Helpt cognitieve gedragstherapie voor tinnitus?

Ooms E.

Minerva 2013 Vol 12 nummer 4 pagina 41 - 42


Op basis van deze studie in de tweede lijn kunnen we besluiten dat cognitieve gedragstherapie als onderdeel van een multidisciplinaire behandeling voor patiënten met tinnitus een meerwaarde kan zijn. Het is echter niet mogelijk om de relatieve effectiviteit en de klinische relevantie van de verschillende elementen van deze gespecialiseerde zorg ten opzichte van andere behandelingen in te schatten.