Resultaat met woordenlijst ( 1 )


IADL difficulty subscore van de MDS Home Care
De Minimum Data Set assessment instrument for Home Care (MDS-HC) wordt gebruikt om cognitieve en functionele beperkingen bij gezonde ouderen op te sporen. De IADL difficulty subscore gaat na hoeveel hulp er de voorbije 7 dagen nodig was om 19 taken uit te voeren, waaronder: eten bereiden, huishoudelijk werk doen, financiën beheren, gezondheidszorg, telefoneren, winkelen, reizen, zich kleden, persoonlijke hygiëne en baden. Voor elke component kan men scoren van 0=geen probleem tot 1=wat hulp nodig of het uitvoeren verloopt traag en moeizaam of 2=grote moeilijkheid. De totaalscore varieert dus van 0 tot 38. Hoe hoger de score, hoe meer afhankelijkheid.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze methodologisch correct uitgevoerde studie toont aan dat bij gezonde ouderen cognitieve training van redeneren en snelheid van informatieverwerking, maar niet van geheugen, de achteruitgang van de specifiek getrainde cognitieve vaardigheid na 10 jaar statistisch significant vermindert in vergelijking met gestructureerde opvolging alleen. Bij elke vorm van cognitieve training neemt de zelfgerapporteerde, maar niet de prestatiegebaseerde IADL over 10 jaar minder snel af in vergelijking met de controlegroep.