Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Multidimensional Fatigue Symptom Inventory - Short Form
Deze schaal bestaat uit 6 items die gescoord worden op een 5-puntenschaal (0=niet aanwezig tot 4=extreem aanwezig). De zes items drukken uit hoe men de moeheid de voorbije week subjectief ervaren heeft: “pooped, worn out, fatigued, sluggish, run down, tired” (uitgeput, afgemat, vermoeid, loom, verzwakt, moe).
MFSI-SF
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Vermindert ginseng kankergerelateerde vermoeidheid?

Laekeman G.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 10 pagina 119 - 120


Uit deze methodologisch correct uitgevoerde RCT blijkt dat dagelijks gebruik van 2 000 mg Amerikaanse ginseng in vergelijking met placebo op korte termijn (na 4 en 8 weken) de vermoeidheid vermindert bij kankerpatiënten onder actieve antitumorale behandeling. De klinische relevantie van het verschil is echter beperkt en de opvolging van de studie was te kort.