Resultaat met woordenlijst ( 2 )


Oswestry Disability Index
De Oswestry Disability Index is afgeleid van de Oswestry Low Back Pain Questionnaire en is gevalideerd voor het meten van incapaciteit en kwaliteit van leven bij patiënten met lage rugpijn. De index bevat 10 items (pijnintensiteit, capaciteit om te tillen, voor zichzelf te zorgen, te stappen, te zitten, te staan en te reizen, sexueel functioneren, sociaal leven, slaapkwaliteit) met telkens 6 uitspraken die de patiënt zelf moet scoren van 0 tot 5. De totaalscore varieert van 0 tot 100 met 0=geen incapaciteit tot 100=de grootste incapaciteit. Scores ≥20 wijzen op minstens matige incapaciteit.
Aantal resultaten : 2 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Radiofrequente denervatie als behandeling voor chronische lagerugpijn

De redactie

Minerva 2018 Vol 17 nummer 4 pagina 52 - 55


Uit deze pragmatische correct uitgevoerde gerandomiseerde gecontroleerde studies kunnen we besluiten dat de combinatie van een behandeling met radiofrequente denervatie en actieve oefentherapie niet leidt tot een klinisch relevante verbetering van lagerugpijn in vergelijking met oefentherapie alleen. Een mogelijke selectiebias van patiënten en de afwezigheid van een gestandaardiseerde behandeltechniek bemoeilijken de extrapolatie van deze resultaten.

Kinesitherapie vroegtijdig starten bij volwassenen met acute lagerugpijn?

Feron J-M.

Minerva 2016 Vol 15 nummer 5 pagina 118 - 121


Deze pragmatische RCT is van goede methodologische kwaliteit en includeert volwassenen met acute lagerugpijn (<16 dagen) zonder uitstralingspijn onder de knie, zonder klinische tekenen van wortelcompressie en met een matige functionele capaciteit. Bij deze populatie is er 3 maanden na het begin van de pijn geen verbetering van de functionele capaciteit door vroegtijdig te starten met kinesitherapie versus de gebruikelijke zorg en educatie.