Resultaat met woordenlijst ( 1 )


GRACE
De GRACE-score (Global Registry of Acute Coronary Events) laat toe om het risico op overlijden in te schatten bij patiënten met acuut coronair syndroom zonder ST-segmentelevatie (NSTEMI of instabiele angor). De score wordt berekend aan de hand van 8 variabelen. http://www.urgences-serveur.fr/score-grace-sca-non-st,1959.html of http://www.gracescore.org/website/WebVersion.aspx
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze RCT van goede methodologische kwaliteit toont aan dat een invasieve aanpak samen met een optimale medicamenteuze behandeling gunstiger is dan alleen een optimale medicamenteuze behandeling voor de preventie van cardiovasculaire gebeurtenissen bij een zeer geselecteerde populatie van klinisch stabiele 80-plussers met myocardinfarct zonder ST-segmentelevatie (NSTEMI) of met instabiele angor (veel minder frequent in deze studie).