Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Dermatology Life Quality Index (DLQI)-score
Deze vragenlijst bestaat uit 10 vragen die betrekking hebben op de dagelijkse activiteiten, de persoonlijke relaties, enzovoort, van een patiënt met een dermatologisch probleem. De score varieert van 0=geen beperking in levenskwaliteit tot 10=ernstige beperking in levenskwaliteit.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Oxybutynine voor overmatig zweten?

Hoorens I. , Ongenae K.

Minerva 2016 Vol 15 nummer 8 pagina 207 - 209


Deze gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde multicenterstudie kon met oxybutynine in een dosis van 7,5 mg per dag een statistisch significante subjectieve verbetering van primaire hyperhidrosis aantonen. De klinische relevantie van dit effect is echter nog onduidelijk. Als belangrijkste ongewenste effect werd een droge mond gerapporteerd, maar een evaluatie van tolerantie en veiligheid op lange termijn is noodzakelijk.