Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Clinical Dehydration Scale
Klinische schaal om de aanwezigheid en ernst van dehydratie te meten aan de hand van 4 klinische tekens: algemeen voorkomen, ogen, tong, tranen. De score varieert van 0 tot 8: 1 tot 4=matige dehydratie, 5-8=ernstige dehydratie.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Uit deze methodologisch correct uitgevoerde enkelblinde gerandomiseerde gecontroleerde studie kunnen we besluiten dat er geen reden is om een orale rehydratie-oplossing preventief te adviseren bij gezonde kinderen tussen 6 maanden en 5 jaar met een lichaamsgewicht van meer dan 8 kg die zich op een spoedgevallendienst presenteren met een acute gastro-enteritis zonder of met lichte tekens van dehydratie. Het promoten van voldoende vochtinname met verdund appelsap en drank naar keuze was niet inferieur aan een orale rehydratie-oplossing om intraveneuze rehydratie te voorkomen.