Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Symptom Management at the End of Life in Dementia (SM-EOLD)
De SM-EOLD kwantificeert de frequentie van 9 symptomen en tekenen gedurende de voorbije 90 dagen: pijn, kortademigheid, depressie, vrees, angst, agitatie, kalmte, huidbeschadiging en weerstand tegen zorg op een 6-puntenschaal van 0 tot 5. De totaalscore varieert van 0 tot 45. Een hogere score wijst op betere symptoomcontrole.
SM-EOLD
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Hoe zorgdoelen bespreken en vastleggen bij ouderen met gevorderde dementie?

Chevalier P.

Minerva 2017 Vol 16 nummer 9 pagina 222 - 225


Deze RCT bij 80-plussers met gevorderde dementie die sinds ongeveer 2 jaar in een woon- en zorgcentrum verblijven en ondersteund worden door een familievertegenwoordiger, toont aan dat een interventie om de communicatie en besluitvorming te verbeteren een beperkt nut heeft. De interventie bestaat uit een video met informatie voor de familievertegenwoordiger en een gestructureerd overleg tussen het zorgteam en de familievertegenwoordiger. Het positieve effect beperkt zich tot een verbetering van de communicatie over de zorg bij het levenseinde en tot een vermindering van het aantal hospitalisaties.